www.dendrologi.dk Martin Reimers Sj�ldne tr�er, buske og bambus


Forside: Dendrologi.dk

Rispapirplante

Tetrapanax papyrifer

Rispapirplanten er en af de flotteste og mest tropisk udseende planter man kan dyrke i danske haver. Den er helt fantastisk når den hen på sensommeren står med sine enorme op til en meter store bjørneklo-lignende blade. En gigant på steroider ..
Lige som stuearealie og almindelig aralie hører den til vedbendfamilien (Araliaceae) og den er den eneste art i slægten Tetrapanax.


Rispapirplante, Tetrapanax papyrifer "Steroidal Giant", tre år gammel, Sjældne og eksotiske planter i Danmark, www.dendrologi.dk, Martin Reimers
Rispapirplante, Tetrapanax papyrifer "Steroidal Giant". Tredje vækstsæson udendørs efter køb som ganske lille plante.
31.10.2010, Gråsten.


I det danske klima fryser rispapirplanten som regel ned om vinteren, men skyder normalt nye skud næste år. I mere vintermildt klima (USDA zone 8b og varmere) vokser den op til en palmeagtig busk med en roset af store blade i toppen på hver bladløs stamme meget lig almindelig aralie.


Topskud på rispapirplante, Tetrapanax papyrifer, Steroidal Giant, der ligner en 10-armet blæksprutte. Sjældne og eksotiske buske og træer. www.dendrologi.dk, Martin Reimers
Rispapirplantens topskud er meget specielt med dens kraftige størrelse og lighed med en
10-armet blæksprutte!

20.12.2014, Gråsten.


 
Tetrapanax papyrifer kan blive indtil 7 meter høj i Taiwans subtropiske klima. I Danmark, med beskyttelse om vinteren eller i meget milde vintre, kan den overvintre uden at fryse ned. I den milde vinter 2013/2014 klarede den flere steder vinteren i Danmark utildækket uden nedfrysning og endda uden at de stedsegrønne blade fik alvorlige frostskader.


Rispapirplante, Tetrapanax papyrifer, Steroidal Giant set nedefra, sjældne og eksotiske planter i Danmark, www.dendrologi.dk, Martin Reimers
Også fra undersiden er rispapirplante smuk og imponerende.
01.09.2013, Gråsten.Rispapirplanten stammer fra Taiwan og muligvis også fra Sydkina. I hvert fald er den vildtvoksende i begge områder hvor den har været brugt til såkaldt rispapir. Det var marven i stammerne man benyttede i 1800-tallet hvor kinesiske akvareller på rispapir var meget efterspurgte i Europa. Marven har også været brugt til at lave kunstige blomster af, men den bruges ikke mere hverken til rispapir eller kunstige blomster.
Til gengæld benyttes marven stadig i kina som folkemedicin under betegnelsen Tong Cao hvor den spises for blandt andet at styrke immunsystemet og som antioxidant. Slægtsnavnet Tetrapanax betyder i øvrigt universalhelsemiddel.


Rispapirplante, Tetrapanax papyrifer, Steroidal Giant, fem år efter udplantning, sjældne og eksotiske træer og buske, www.dendrologi.dk, Martin Reimers
Femte vækstsæson udendørs. Overvintret som busk og i god vækst.
05.09.2014, Gråsten.


Tetrapanax får små hvide blomster i store skærme og små sorte bær som almindelig aralie, men den har næppe blomstret i Danmarke endnu. Bladenes undersider og de nye skud er dækket af en tæt brun filt af hår som man skal passe på når man håndterer planten da hårene kan genere luftvejene voldsomt. 
Efter et par års dyrkning og efterfølgende nedfrysning sætter planten rodskud og ofte mange på en gang. Småplanterne kan blive et problem, men for de fleste vil det være en fin anledning til at få nye planter da de er nemme at grave op - En god gave- og bytteplante. Når busken ikke fryser ned sætter den normalt ikke ret mange rodskud.


Rispapirplante, Tetrapanax papyrifer Steroidal Giant, den 20. december 2014, Sjældne og eksotiske træer og buske i Danmark, www.dendrologi.dk, Martin Reimers
Rispapirplante lige før alle blade fjernes og den pakkes ind i halm for overvintring med et vejskilt som tag.
20.12.2014, Gråsten.I Danmark er rispapirplante på trods af sin frostfølsomhed relativ let at dyrke. Den stiller ikke store krav til jordbunden, men foretrækker næringsrig og fugtig muldjord i fuld sol eller halvskygge. Det er vigtigt at dyrke den i læ så de imponerende blade ikke rives i stykker af vinden. Hvis den har optimale forhold kan den vokse op mod en meter på et år.


Bladene er klippet af på rispapirplante Tetrapanax papyrifera Steroidal Giant, bladstænglerne sidder på, Sjældne og eksotiske træer og buske i Danmark, www.dendrologi.dk, Martin Reimers
Alle bladene er fjernet og busken står tilbage som et pindsvin med de meget lange bladstængler.
20.12.2014, Gråsten.Rødderne tåler ned til ca. -18°C, så en let dækning om vinteren er nok, hvis rispapirplanten dyrkes som staude. Hvis man der imod ønsker at den udvikler sig til en busk med stamme, skal jorden omkring planten og selve planten beskyttes bedre med blade, grangrene, flis, bobleplast, halm, styrofor eller lignende.


Rispapirplante, Tetrapanax papyrifer Steroidal Giant dækkes med halm for overvintring. Sjældne og eksotiske buske og træer i Danmark. www.dendrologi.dk, Martin Reimers
Bladene virker som bundisolering og vildthegn med et par pæle holder på den isolerende halm.
20.12.2014, Gråsten.Der er forskel på de enkelte proveniensers frosthårdførhed og bladstørrelse. Sorten "Rex" som sandsynligvis er samme sort som "Steroidal Giant" har normalt større blade og er mere frosthårdfør end de fleste planter i handelen uden sortsnavn. "Steroidal Giant" kan derfor anbefales til danske forhold.


Rispapirplante, Tetrapanax papyrifer Steroidal Giant er næsten dækket med halm for overvintring. Sjældne og eksotiske træer og buske i Danmark. www.dendrologi.dk, Martin Reimers
Lige før topskuddene forsvinder under halmen.
20.12.2014, Gråsten.Rispapirplante, Tetrapanax papyrifera Steroidal Giant er færdigdækket med halm for overvintring. Sjældne og eksotiske træer og buske i Danmark. www.dendrologi.dk, Martin Reimers
Tetrapanax-tårnet.
Rispapirplanten er nu parat til den kommende vinter pakket lunt ind i beskyttende halm med et
vejskilt på toppen for at holde den værste fugt væk.
20.12.2014, Gråsten.


 

Forside: Dendrologi.dk

www.dendrologi.dk       -   Sjældne træer, buske og bambus i Danmark samt skov på Færøerne
Martin Reimers
©2023   -   Tlf.: 53 80 19 58   -   E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk