www.dendrologi.dk Martin Reimers Sj�ldne tr�er, buske og bambus


Forside: Skov på Færøerne

Skoven i Vágur                    Seværdighed Seværdighed

Suðuroy, Vágur

Viðarlundin í Vági

Skoven i Vágur er ganske speciel ved sin højtliggende placering. Det er den af de færøske skove som når nærmest trægrænsen og grænsen mellem tempereret og polar klima der ligger ca. 200 meter over havet. Skovens nedre grænse ligger 95 meter over havet og de øverste træer vokser 185 meter over havet. Når man følger hårnålesvingene på den asfalterede bjergsti op igennem skoven, ser man tydeligt hvordan træerne bliver mindre jo nærmere man kommer trægrænsen. Det ville være interessant hvis plantningerne blev fortsat højere op. Trægrænsen kendes i realiteten ikke men er teoretisk sat til ca. 200 meter over havet.


Skoven i Vagur set fra afstand. Vidarlundin i Vagi. Skov på Færøerne. www.dendrologi.dk. Martin Reimers.
Skoven ved Vágur ligger dekorativt over bygden under det 500 meter høje Hvannafelli.
14.07.2014.


Skoven vender mod syd og langs vestkanten løber Hvanndals Á i en slugt. Ca. 2,3 hektar er træbevokset og det er Vágs Kommuna som ejer skoven.


Skoven i Vagur. Vidarlundin a Vagi. Vandtank. Skov på Færøerne. www.dendrologi.dk. Martin Reimers
Fyrretræerne (Fura - Pinus sp.) i vestkanten af skoven er skadet af den saltholdige vestenvind. I forgrunden ses en vandbeholder.
14.07.2014.


Skoven er tilplantet i 1956 og består hovedsagelig af klitfyr
(Kontortafura - Pinus contorta) langs kanterne, bjergfyr (Dvørgfura - Pinus mugo) i de øvre dele samt lidt sitkagran (Sitkagrann - Picea sitchensis) og dunbirk (Dúnbjørk - Betula pubescens) i de nedre lunere dele.


Skoven i Vagur. Vidarlundin i Vagi. Asfalteret sti. Skov på Færøerne. www.dendrologi.dk. Martin Reimers
Den stejle og snoede sti op igennem skoven er asfalteret. En stibelægning der er holdbar og passer godt i naturen som man også ser i f.eks. amerikanske nationalparker men som er utænkelig i danske skove.
14.07.2014.


Klitfyr. Pinus contorta. Skoven i Vagur. Vidarlundin i Vagi. www.dendrologi.dk. Martin Reimers
Fyrretræer (Fura - Pinus sp.) som er skadet i det barske klima.
14.07.2014.


Udsigt fra skoven i Vagur. Vidarlundin i Vagi. www.dendrologi.dk. Skov på Færøerne. Martin Reimers. Vagsfjørdur
Fra skoven er der en fantastisk udsigt. Her et smukt kik ned over den vestlige del af Vágur med bunden af Vágsfjørður, søen Vatnið og havet i baggrunden. I forgrunden ses klimaskadet bjergfyr (Dvørgfura - Pinus mugo), midt for sitkagran (Sitkagrann - Picea sitchensis) og til højre klitfyr (Kontortafura - Pinus contorta).
14.07.2014.


Plettet gøgeurt, Tjaldursbørkubóndi. Dactylorhiza maculata. Skoven i Vagur. Vidarlundin i Vagi. www.dendrologi.dk. Skov på Færøerne. Martin Reimers
Som seværdighed er skoven alene ikke berettiget til to SeværdighedSeværdighed, men dens polarzonenære beliggenhed, smukke udsigter og blomsterrige engstykker uden får gør at den alligevel får to træer. Her ses en plettet gøgeurt (Tjaldursbórkubóndi - Dactylorhiza maculata).
14.07.2014.


Skoven ligger ca. 1 kilometer ovenfor kirkegården ved hovedgaden langs Vágsfjørður.
Fra kirkegården følges Hvanndalsbrekka - Fossavegur og Skálavegur hvorfra der er indgang til skoven.
Bussen mellem Sumba og Tvøroyri kører igennem Vágur.

Forside: Skov på Færøerne

 

Forside: Dendrologi.dk

www.dendrologi.dk       -   Sjældne træer, buske og bambus i Danmark samt skov på Færøerne
Martin Reimers
©2023   -   Tlf.: 53 80 19 58   -   E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk