www.dendrologi.dk Martin Reimers Sj�ldne tr�er, buske og bambus


Forside: Skov på Færøerne

Skoven ved TrongisvágurSeværdighed Seværdighed Seværdighed

Suðuroy, Trongisvágur

Viðarlundin í Trongisvági

Skoven ved Trongisvágur ligger en kilometer vest for bygden Trongisvágur og den er en af de mest spændende skove på Færøerne. Skoven benyttes meget som udflugtsmål og den er værd at køre efter. Skoven er relativt stor, 3 hektar, gammel, fra 1932 og består af flere dele med ældre og yngre skov, et vandløb, en sø, anlagte stier, broer, bænke og en grillplads for publikum.
Tvøroyri Kommune ejer langt det meste af skoven som ligger ca. 40 meter over havet med udsigt ned over fjorden Trongisvágsfjørður.
Den dominerende træart er klitfyr
(Kontortafura - Pinus contorta) som det er typisk for de færøske skove.


Skov på Færøerne, Suduroy, Trongisvagur, Trongisvagi, Vejskilt og kvasgærde, www.dendrologi.dk, Martin Reimers
Skoven ligger en kilometer vest for Trongisvágur, netop hvor byzonen starter.
Det gamle kvasgærde langs vestkanten af skoven er ved at falde sammen og klitfyrrene
(Kontortafura - Pinus contorta) er stærkt præget af vestenvinden.
16.07.2014.


Skov på Færøerne, Suduroy, Trongisvagur, Trongisvagi, Tæt skov, tunnel, skovsti, flis, www.dendrologi.dk, Martin Reimers
Under de gamle træer er der en hel særlig stemning. Læg mærke til flisbunkerne i baggrunden. At døde træer og grene flishuggges er med til at give de færøske skove et helt specielt præg.
16.07.2014.

I skoven kan der ses en række forskellige træarter blandt andet klitfyr
(Kontortafura - Pinus contorta) fra Island som oprindelig stammer fra Alaska, sitkagran (Sitkagrann - Picea sitchensis), birk (Bjørk - Betula sp.), almindelig ædelgran (Evropaaðalgrann - Abies alba), vestamerikansk hemlock (Vesturamerikonsk hemlock - Tsuga heterophylla), douglasgran (Pseudotsuga menziesii) og hele tre forskellige røn (Roynir - Sorbus sp.), nemlig almindelig røn (Skógarroynir - Sorbus aucuparia), seljerøn (Seljuroynir - Sorbus intermedia)  og akselrøn (Sorbus aria).


Skov på Færøerne, Suduroy, Trongisvagur, Trongisvagi, rasteplads, vandløb, bæk, borde, bænke, grillplads, Storå, Stórá, www.dendrologi.dk, Martin Reimers
Grillpladsen ved bækken Stórá blev renoveret i 2014. Bagerst i billedet ses stien ned mod Trongisvágur.
16.07.2014.


Skov på Færøerne, Suduroy, Trongisvagur, Trongisvagi, Tvøroyri, fjorden, den nye skov, klitfyr,  www.dendrologi.dk, Martin Reimers
Et kik fra den nye sydlige del af skoven tilplantet 2003 ud over "Brillesøen" med bygderne Trongisvágur nærmest og Tvøroyri fjernest. Til venstre ses den gamle del af skoven ved landevejen. Over bygderne rejser bjerget Froðbiarkambur på 480 meter sig.
16.07.2014.Skov på Færøerne, Suduroy, Trongisvagur, Trongisvagi, Tvøroyri, træbunke, bunke træ, ved, klitfyr, Trongisvagsvegur, www.dendrologi.dk, Martin Reimers
De færøske skove udnyttes stort set ikke kommercielt, men veddet er værdsat som ægte færøsk træ og bruges til mange formål lige fra flis til stierne, brænde, brædder til bænke og borde, planker til møbler og gulve samt træ til træskærerarbejder.
16.07.2014.Skov på Færøerne, Suduroy, Trongisvagur, Trongisvagi, borde bænke, bæk, klitfyr, www.dendrologi.dk, Martin Reimers
Rasteplads i skoven ved en lille bæk.
16.07.2014.


Skov på Færøerne, Suduroy, Trongisvagur, Trongisvagi, træruin, skulptur, klitfyr, åben plads, stormfald, www.dendrologi.dk, Martin Reimers
Dødt ved er af stor værdi for insekter, svampe og fugle på
Færøerne. Denne klitfyr-ruin
(Kontortafura - Pinus contorta)  udfylder
også rollen som et naturkunstværk, såkaldt land-art.

16.07.2014.


Skov på Færøerne, Suduroy, Trongisvagur, Trongisvagi, bæk, vandløb, klitfyr, sitkagran, bro, engelsød, www.dendrologi.dk, Martin Reimers
I forgrunden sen en gammel sitkagran (Sitkagrann - Picea sitchensis). Bemærk at skovklimaet er så fugtigt at bregnen almindelig engelsød (Søtur kumlakampur - Polypodium vulgare) kan vokse i en sprække på træets stamme.
16.07.2014.Tyrkerduer (Turkadúgva - Streptopelia decaocto) på en seljerøn (Seljuroynir - Sorbus intermedia) i skoven. De indvandrede til Færøerne i 1969.
16.07.2014.


Skoven ligger lige ud til hovedvejen Trongisvágsvegur mellem Tvøroyri/Trongisvágur og Hvalba/Sandvik.
Der går bus forbi mellem Tvøroyri/Trongisvágur og Hvalba/Sandvik men ikke særligt ofte.
Alternativt kan man benytte bussen mellem Tvøroyri/Trongisvágur og sydøen (Vagur/Sumba) eller Famjin og gå den sidste kilometer fra bunden af fjorden ad Trogisvágsvegur.

Forside: Skov på Færøerne

 

Forside: Dendrologi.dk

www.dendrologi.dk       -   Sjældne træer, buske og bambus i Danmark samt skov på Færøerne
Martin Reimers
©2023   -   Tlf.: 53 80 19 58   -   E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk