www.dendrologi.dk Martin Reimers Sj�ldne tr�er, buske og bambus


Forside: Skov på Færøerne

Tórshavn Byskov                   Seværdighed  Seværdighed  Seværdighed   

Streymoy, Tórshavn, Gundadali


Viðarlundin í Gundadali, Tórshavn

Indledning
Tórshavn Byskov er simpelt hen "Skoven" på Færøerne. Både den største, ældste, mest besøgte og mest b∆etydningsfulde skov. Her er alt hvad hjertet kan begære på 7,0 hektar. Det er lige så meget en bypark og et arboret som en skov. Der er bakker og dale, tæt skov og åbne rum, den rene bæk Havnará fyldt med ørreder, smådamme, mindesmærke og kunstværker.
Byskoven ligger centralt placeret og bliver benyttet af et utal af mennesker både til ophold og på gennemtræk. En skov der i høj grad er med til at gøre Tórshavn til en grøn by.


Tórshavn Byskov. Sitkagran. Picea sitchensis. www.dendrologi.dk. Martin Reimers
Udsigt over den største af dammene i Tórshavn Byskov med mindesmærket for søfolkene der omkom under 2. verdenskrig længst til højre i billedet. Midt for ses de aparte og visuelt dominerende projektører ved Tórshavns stadion.
24.09.2013.


Tórshavn Byskov, Sitkagran, Picea sitchensis, Havnará. www.dendrologi.dk. Martin Reimers
En af Færøernes største sitkagraner (Sitkagrann - Picea sitchensis) står tæt på den renvandede Havnará der er fyldt med ørreder. Sitkagranen er knap 18 meter høj og 70 cm i brysthøjdediameter og muligvis fra skovens anlæg i 1903.
27.09.2013.


Almindelig bøg, Fagus sylvatica. Tórshavn Bypark. www.dendrologi.dk. Martin Reimers
En bevoksning af ældre bøgetræer (Bók - Fagus sylvatica) der tydeligvis ikke trives optimalt. De er knudrede, lave og langsomtvoksende.
24.09.2013.


Tórshavn Bypark. Vidarlundin. Abetræ. Araucaria araucana. www.dendrologi.dk. Martin Reimers
I den nordlige ende af Tórshavn Byskov ligger Færøernes kunstmuseum. I forgrunden ses et abetræ
(Aputræ - Araucaria araucana).
24.09.2013.


Træerne

Byskoven kan opfattes som et arboret med en samling af mange forskellige træer. De dominerende træarter er sitkagran
(Sitkagrann - Picea sitchensis) og klitfyr (Kontortafura - Pinus contorta), men en række andre løv- og nåletræer vokser også udmærket i skoven. Blandt andet kan nævnes forskellige ædelgranarter (Aðalgran - Abies sp.), japansk lærk (Japanslerkur - Larix kaempferi), Lawsoncypres (Lawson-sypris - Chamaecyparis lawsoniana), flere sydbøgearter (Eldlandsbók - Nothofagus sp.), Vestamerikansk balsampoppel (Balsamøsp - Populus trichocarpa), røn (Roynir - Sorbus sp.) samt elle- (Eldri - Alnus sp.) og pilearter (Pilur - Salix sp.) Desuden findes forskellige træer som klarer sig mindre godt som f.eks. abetræ (Aputræ - Araucaria araucana) og almindelig bøg (Bók - Fagus sylvatica).


Tórshavn Byskov. Bunker. www.dendrologi.dk. Martin Reimers
En lille betonbunker, sandsynligvis bygget af den britiske hær under besættelsen af Færøerne i 2. verdenskrig. Forrest ses klitfyr (Kontortafura - Pinus contorta) og i baggrunden ahorn (Ahorn - Acer pseudoplatanus).
27.09.2013.


Tórshavn Byskov. Vidarlundin. Nobilis. Abies procera. www.dendrologi.dk. Martin Reimers
Et stormfaldhul fra 1988 tilplantet med sølvgran (Nobilaðalgrann - Abies procera) der vokser, men ikke rigtig trives.
24.09.2013.


Tórshavn Byskov. Vidarlundin. Nothofagus betuloides. www.dendrologi.dk. Martin Reimers
Stedsegrøn sydbøg (Coihue-suðurbók - Nothofagus betuloides) har smukke blade som tilmed får en vidunderlig rød farve når de visner.
24.09.2013.Tórshavn Byskov. Nothofagus pumilio. www.dendrologi.dk. Martin Reimers
Endnu et stormfaldsareal fra 1988 som blev plantet til. I dette tilfælde med den løvfældende lenga (Lenga-Suðurbók - Nothofagus pumilio) der allerede er ved at få efterårsfarver.
24.09.2013.


Tórshavn Byskov. Nothofagus pumilio. Lenga-sydbøg. www.dendrologi.dk. Martin Reimers
Den smukke lenga (Lenga-Suðurbók - Nothofagus pumilio) med de origami-agtigt foldede blade.
27.09.2013.


Tórshavn Byskov. Nothofagus nervosa. Nothofagus procera. Rauli-sydbøg. www.dendrologi.dk. Martin Reimers
Endnu en sydbøgeart finder man i Tórshavn Byskov. Det er den storbladede løvfældende rauli (Rauli-Suðurbók - Nothofagus nervosa) som får smukke broncefarvede blade ved udspring.
27.09.2013.


De vilde planter
Man kan ikke undgå at lægge mærke til den frodige natur i skoven. Der er områder med  dryppende vådt mos, flotte kambregner
(Blóðkampur - Blechnum spicant), fine blåbærbuske (Aðalbláber - Vaccinium myrtillus), hedelyng (Vanligur heiðalyngur - Calluna vulgaris) og forskellige svampe (Soppar).


Historien
Tórshavn Byskov er den ældste skov på Færøerne fra 1903. Den var fra starten på 6,5 hektar men er siden udvidet til 7,7 hektar.
Ønsket om at rejse skov ved Tórshavn i begyndelsen af 1900-tallet kom sandsynligvis fra Jóannes Patursson der var kongsbonde på Kirkjubø og medlem af det danske folketing.
Den danske forstmand Christian Emil Flensborg fra Det danske Hedeselskab blev opfordret til at besøge Færøerne for at se nærmere på mulighederne for skovrejsning. Det gav hurtigt resultat og allerede året efter blev plantagen anlagt bl.a. i samarbejde med Trónd Hansen der var gartner på Færøerne og i en årrække havde beskæftiget sig med haveanlæg og træplantning.

En skelsættende begivenhed i skovens historie var stormen den 21. december 1988 hvor en stor del af træerne væltede. Siden da er stormfaldshullerne plantet til med nye spændende træarter og skoven fremtræder smukkere end nogensinde med lysninger og mange træarter i forskellige højder og tykkelser.
Stormen skabte også en ny seværdighed i skoven; En ældre klitfyr
(Kontortafura - Pinus contorta) væltede men voksede videre. Den blev hurtigt til det mest elskede klatretræ på Færøerne som sidenhen er slidt blank af utallige børn.
TV-indslag om stormen på færøsk (Se minut 17:40 - 19:30)


Find vej
Torshavn Byskov ligger godt en halv kilometer ovenfor centrum mellem Hoydalsvegur og Varðagøta.

Forside: Skov på Færøerne

Forside: Dendrologi.dk

www.dendrologi.dk       -   Sjældne træer, buske og bambus i Danmark samt skov på Færøerne
Martin Reimers
©2023   -   Tlf.: 53 80 19 58   -   E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk