www.dendrologi.dk Martin Reimers Sj�ldne tr�er, buske og bambus


Forside: Skov på Færøerne

Skoven i Selatrað                   Seværdighed Seværdighed Seværdighed

Eysturoy,
Selatrað

Viðarlundin á Selatrað

Skoven i Selatrað er den ældste skov på Færøerne udenfor Tórshavn.
Den blev tilplantet helt tilbage i 1913 af Det Danske Hedeselskab og er i dag en meget varieret og smuk skov på grund af sin alder, beliggenhed og senere indplantning af en række forskellige træarter.
Skoven er på 1,4 hektar, ejes af Føroya Skógfriðingarnevndin og ligger ca. 30 meter over havet. Den er beskyttet mod vejrliget ved sin placering i Sandá-dalen mellem bjergene mod vest, nord og øst og sundet Sundini der skiller Suduroy og Eusturoy.

Selatrað ligger afsides på Eysturoy; I princippet for enden af en 24 km lang blind vej. Alligevel kommer der mange mennesker hvert år. I bygden ligger færøernes største spejdercenter.


Skoven på Eusturoy ved Selatrad. Vidarlundin. Skov på Færøerne. www.dendrologi.dk. Martin Reimers
Skoven i Selatrað ses på lang afstand i stærk kontrast til det åbne fåregræssede landskab.
28.09.2013.


Skoven er endnu i dag præget af de gamle klitfyr
(Kontortafura - Pinus contorta) fra tilplantningen i 1913.
I stormen i 1988 væltede en del af dem og i hullerne som opstod blev der plantet en række forskellige nåletræer såsom kæmpethuja (Kemputhuja - Thuja plicata), vestamerikansk hemlock (vesturamerikonsk hemlock - Tsuga heterophylla), sølvgran (Nobilaðalgrann - Abies procera), grandis (Grandis - Abies grandis), l
awsoncypres (Lawson-sypris - Chamaecyparis lawsoniana) og japansk kryptomeria (Kryptomeria - Cryptomeria japonica).
Der vokser også ældre akselrøn
(Sorbus aria) og seljerøn (seljuroynir - Sorbus intermedia) og yngre
stedsegrøn sydbøg (Coihue-suðurbók - Nothofagus betuloides).

Der groede en japansk lærk
(Japanslerkur - Larix kaempferi) i skoven som sandsynligvis var Færøernes højeste træ. Det var 18,5 meter højt og ca. 45 cm. i brysthøjdediameter. Det højeste træ i dag på Færøerne er omtalt her.

En del af de dengang 75-årige klitfyr
(Kontortafura - Pinus contorta)  blev i sidste halvdel af 1980´erne opmålt af Tróndur G. Leivsson. Resultaterne viste blandt andet at træerne havde en gennemsnitshøjde på godt 13 meter og at der stod lidt mere end 350 m3 fastmasse pr. hektar. I Danmark ville en tilsvarende 75 år gammel bevoksning på god jord være ca. 20 meter høj med den samme fastmasse pr. hektar. Sidstnævnte kan lyde lidt overraskende, men i Danmark ville der typisk være fjernet en del træer ved regelmæssige udtyndinger.

Der går bus til Selatrað, men det er næsten umuligt at komme frem og tilbage fra Tórshavn samme dag.
Evt. kan man vandre den ene vej over fjeldet og tage bus den anden vej til eller fra Skálabotnur i bunden af Skálafjørður hvorfra der er busforbindelse til og fra Tórshavn og Klaksvik. Vandrestien er smuk men noget anstrengende. Den stiger fra lavlandet op til en slette med fin udsigt og 8 vandhuller i fugtigt terræn. Stien er markeret med varder. Den er 8 km lang, tager ca. 3½ time og når op til 370 meter over havet.

Forside: Skov på Færøerne

 

Forside: Dendrologi.dk

www.dendrologi.dk       -   Sjældne træer, buske og bambus i Danmark samt skov på Færøerne
Martin Reimers
©2023   -   Tlf.: 53 80 19 58   -   E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk