www.dendrologi.dk Martin Reimers Sj�ldne tr�er, buske og bambus


Forside: Skov på Færøerne

Skoven på Kunoy              Seværdighed Seværdighed Seværdighed

Viðarlundin í Kunoy

Skoven på Kunoy er en af de allerdejligste og mest varierede skove på Færøerne i forhold til sin lille størrelse på kun 0,8 hektar. Den ligger solbeskinnet og vindbeskyttet i en smuk cirkusdal ca. 300 meter ovenfor bygden Kunoy afgrænset af smukke vandløb på begge sider. Skoven ligger mellem 60 og 85 meter over havet og ejes af Kunoyar kommuna.


Skov på Færøerne Kunoy Skoven vidarlundin www.dendrologi.dk Martin Reimers
Man kan køre til skoven på Kunoy, men det anbefales at gå den korte og smukke tur fra bygden.
21.07.2014.


Skoven er en af de ældste på Færøerne. De første træer er plantet helt tilbage i 1914. Siden er de blevet suppleret med mange forskellige busk- og træarter, især efter stormene i 1988 og 1989 som slog større huller i skoven.
Skovens historie og alder gør at den har udviklet sig til et rent paradis med store og små træer, lysninger og tætte partier samt en dejlig blanding af løv- og nåletræer.


Skov på Færøerne Kunoy Skoven Vidarlundin Bygden www.dendrologi.dk Martin Reimers
På vej op til skoven langs bækken Myllá med bygden Kunoy nedenfor og øen Kalsoy i baggrunden.
21.07.2014.


Skov på Færøerne Kunoy Skoven Vidarlundin Indgangen Bækken Myllá www.dendrologi.dk Martin Reimers
Allerede ved indgangen til skoven får man ved at se på skovbrynet en fornemmelse af de mange træarter.
21.07.2014.


Den største seværdighed i skoven er en meget stor sten der gemmer sig i midten, en  vandreblok som isen under sidste istid utroligt nok både har slebet glat og efterladt på stedet.


Skov på Færøerne Kunoy Skoven Vidarlundin Den store sten www.dendrologi.dk Martin Reimers
Den enorme vandreblok overrasker. Foran ses en nyplantet blodbøg (Reyðbók "Atropunicea" - Fagus sylvatica "Atropunicea") og under stenen er der en bænk.
21.07.2014.


Skov på Færøerne Kunoy Skoven Vidarlundin Den store sten www.dendrologi.dk Martin Reimers
Adrætte kan bestige stenen ved hjælp af en rebstige.
21.07.2014.


Skov på Færøerne Kunoy Skov Vidarlundin Sten Frimærke www.dendrologi.dk Martin Reimers
Skoven og stenen er så kendte at de
blev udgivet på frimærke i 2011.Skoven rummer dejlige stier samt bænke og bord ved indgangen. Den er frodig, da den lidt usædvanligt for færøske skove ligger på næringsrig jord. En af de ting man lægger mærke til ved et besøg er at den forekommer mere vild end de fleste andre skove fordi skovbunden ikke alle steder er ryddet for kvas og grene. Dødt ved er gavnligt for blandt andet insekter og svampe.


Skov på Færøerne Kunoy Skoven Vidarlundin Stien www.dendrologi.dk Martin Reimers
Der går en fin sti igennem skoven. I forgrunden til højre ses en dunbirk (Dúnbjørk - Betula pubescens).
21.07.2014.


Naturligvis er skoven præget af de klassiske færøske skovtræer som klitfyr
(Kontortafura - Pinus contorta), islandsk dunbirk (Dúnbjørk - Betula pubescens) og sitkagran (Sitkagrann - Picea sitchensis). Desuden ses  sydbøgearterne  antarktisk sydbøg (Nire-Suðurbók - Nothofagus antarctica), stedsegrøn sydbøg (Coihue-Suðurbók - Nothofagus betuloides) og lenga (Lenga-Suðurbók - Nothofagus pumilio). Men mylderet af andre eksoter er så stort at klassikerne næsten forsvinder i smukt blomstrende alpeguldregn (Fjallagullregn - Laburnum alpinum), sølvgran (Nobilaðalgran - Abies procera), ædelcypres (Lawson-sypris - Chamaecyparis lawsoniana) og mange andre arter. Ja selv en blodbøg (Reyðbók "Atropunicea" - Fagus sylvatica "Atropunicea") er der plantet tæt på den store sten.


Skov på Færøerne Kunoy Skoven Vidarlundin Lysning Danske turister www.dendrologi.dk Martin Reimers
I skoven er der flere små lysninger med læ, blomster og fuglesang. Bemærk de mange forskellige træarter.
21.07.2014.


Man finder frem til skoven ved at følge vejen Kunoyargøta, der drejer fra hovedvejen 400 meter før bygden Kunoy, når man kommer fra Klaksvík og derefter dreje til højre ad Niðan Viðarlund. Alternativt kan man gå op over engene fra bygden langs vandløbet Myllá
.
Der går bus til Kunoy bygd.

Forside: Skov på Færøerne


Forside: Dendrologi.dk

www.dendrologi.dk       -   Sjældne træer, buske og bambus i Danmark samt skov på Færøerne
Martin Reimers
©2023   -   Tlf.: 53 80 19 58   -   E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk