www.dendrologi.dk Martin Reimers Sj�ldne tr�er, buske og bambus


Forside: Skov på Færøerne

Klaksvík Byskov                Seværdighed Seværdighed Seværdighed

Borðoy, Klaksv
ík, Grøv
 
Viðarlundin úti
í Grøv

Klaksvík Byskov er en meget besøgt skov der i højere grad fremtræder som en smuk og velholdt park end en egentlig skov. Den er på 2,6 hektar og anlagt i 1980. På kystsiden af Oyrarvegur ligger den ældste og smukkeste del af skoven med den brusende Gravará-bæk, slyngede stier, græsplæner og busketter.


Klaksvik Byskov. Viðarlundin úti í Grøv, Klaksvík. Indgang fra kyststien. www.dendrologi.dk. Martin Reimers
Adgang til Klaksvík Byskov via kyststien fra byen. Bemærk hegnet. De fleste skove på Færøerne er nødt til at være indhegnede for at fårene ikke ødelægger træer og buske.
28.09.2013.


Ovenfor landevejen er den nye del af skoven plantet som bestemt også er seværdig med et flot vandfald og fine udsigter.


Klaksvik Byskov. Viðarlundin úti í Grøv, Klaksvík. Udsigt fra den nye del af skoven. www.dendrologi.dk. Martin Reimers
Udsigt fra den nye del af Klaksvík Byskov med den gamle del nede ved fjorden. I forgrunden til venstre ses yngre japansk lærk (Japanslerkur - Larix kaempferi).
28.09.2013.


Når man kommer fra Klaksv
ík bliver man meget overrasket over hvad skoven gemmer. På afstand er der ikke meget at se men når man kommer gennem skovkanten, er det som at træde ind i paradis. Dalen åbner sig med den skønneste park fyldt med blomster og fuglesang, beskyttet af træerne på siderne.


Klaksvik Byskov. Viðarlundin úti í Grøv, Klaksvík. Skov på Færøerne. www.dendrologi.dk. Martin Reimers
Gravarádalen i Klaksvík Byskov hvor der gemmer sig en vidunderlig park. De mørke træer til højre er stedsegrøn sydbøg (Coihue-suðurbók - Nothofagus betuloides).
28.09.2013.


Der er velfungerende informationstavler ved indgangene til skoven med oversigtskort og beskrivelse af seværdigheder og fugle. Desuden findes der både frokosthytte og et smukt læhus.


Klaksvik Byskov. Viðarlundin úti í Grøv, Klaksvík. Fugletavle. www.dendrologi.dk. Martin Reimers
Nogle af fuglearterne der kan opleves i Klaksvík Byskov.
28.09.2013.


Selve skovstriberne på kanterne af dalen består primært af færøernes almindeligste træ nemlig klitfyr fra Alaska
(Kontortafura - Pinus contorta). Der findes også flere forskellige arter sydbøg (Eldlandsbók - Nothofagus sp), Alaskael (Sitkaelri - Alnus viridis subsp. sinuata), vestamerikansk balsampoppel (Balsamøsp - Populus balsamifera supsp. trichocarpa ), fransk bjergfyr (Fransk Fjallafura - Pinus mugo var. rostrata) og akselrøn (Roynividur - Sorbus aria).

I den nye del af skoven vokser blandt andet fyr
(Fura - Pinus) og japansk lærk (Japanslerkur - Larix kaempferi).


Klaksvik Byskov set fra rundkørslen. Viðarlundin úti í Grøv, Klaksvík. Skov på Færøerne. www.dendrologi.dk. Martin Reimers
Klaksvík Byskov set fra rundkørslen ved tunnelen til Eysturoy.
28.09.2013.


Klaksv
ík Byskov ligger en kilometer øst for Klaksvík centrum ved Oyrarvegur. Der går en dejlig kyststi fra rundkørslen, tæt på tunnelen fra Eysturoy, ud til skoven.

Forside: Skov på Færøerne

Forside: Dendrologi.dk

www.dendrologi.dk       -   Sjældne træer, buske og bambus i Danmark samt skov på Færøerne
Martin Reimers
©2023   -   Tlf.: 53 80 19 58   -   E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk