www.dendrologi.dk Martin Reimers Sj�ldne tr�er, buske og bambus


Forside: Skov på Færøerne

Skoven i Kerjum                             Seværdighed

Streymoy, Tórshavn

Viðarlundin í Kerjum

Allerede i 1932 fik Tórshavn arealet ovenfor byen på 3 hektar overdraget til skovplantning. Der kom dog først gang i tilplantningen i 1950´erne hvor skoven blev kaldt for Skótaplantasjan. Senere, i 1970´erne blev der yderligere plantet sådan at det skovbevoksede areal i dag er på 1,6 hektar.
Skoven består af to dele med et hedeareal imellem og en sti som fører nede fra vejen Marknagilsvegur op til Hotel Føroyar der ligger lige ovenfor skoven. Først i 2012 blev området for alvor offentligt tilgængeligt da stien igennem skoven blev anlagt.
Fra Skoven er der en flot udsigt ned over Tórshavn og Nólsoy. Til gengæld er de to skovstykker ensformige og relativt kedelige. De består hovedsageligt af fyr
(Fura - Pinus sp.) og en mindre del gran (Grann - Picea sp.).


Vidarlundin i Kerjum. Streymoy, Torshavn, Udsigt ned over byen. Fyr. Skov på Færøerne. www.dendrologi.dk. Martin Reimers
Fra Skoven i Kerjum er der en fin udsigt ned over Tórshavn. Midt i billedet ses Vesturkirkjan.
25.09.2013.


Skoven ligger ca. 135 meter over havet hvilket tydeligt præger træernes højde. Trægrænsen formodes på Færøerne at ligge ca. 200 meter over havet hvor også klimazonen skifter fra tempereret til arktisk.
Der går bybus et stykke fra centrum op mod skoven men ikke hele vejen. Til fods er turen fra centrum på to kilometer - op ad bakke ..

Forside: Skov på Færøerne

 

Forside: Dendrologi.dk

www.dendrologi.dk       -   Sjældne træer, buske og bambus i Danmark samt skov på Færøerne
Martin Reimers
©2023   -   Tlf.: 53 80 19 58   -   E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk